NL FR

Transportverzekering – transportverzekeringen

Maxitruck Transportpolis

Bent u op zoek naar transportverzekeringen? Ontdek dan het unieke pakket van MaxiTruck. De Maxitruck transportpolis, dat is 7 waarborgen voor 1 prijs: 505 euro per maand. Speciaal voor de klanten van MaxiTruck heeft verzekeringsmakelaar Induver een uniek pakket ontwikkeld, in samenwerking met vooraanstaande Belgische verzekeringsmaatschappijen.

Download nu de brochure. (pdf 72 kB)

In dit pakket zijn de volgende waarborgen voorzien:

1. B.A. auto

Deze dekking houdt de verplichte verzekering in van de burgerlijke aansprakelijkheid voor uw trekker of vrachtwagen met bijhorende trailer of aanhangwagen. Indien uw voertuig lichamelijke of stoffelijke schade toebrengt aan derden, wordt deze volledig vergoed, conform de Belgische wetgeving hieromtrent. In uitbreiding op deze wettelijke dekking hebben wij tevens een sistercardekking voorzien.

2. Rechtsbijstand auto

Deze waarborg voorziet in diverse interessante dekkingen zoals:

- Strafrechterlijke verdediging bij verkeersovertreding
- Burgerlijk verhaal bij materiële schade en verkeersovertreding
- Contractuele geschillen i.v.m. uw voertuig
- Insolventie van derden schade
- Repatriëring

Het verzekerd bedrag werd ruim vastgesteld op 61.974 euro (voor insolventie beperkt tot 6.198 euro en repatriëring tot 1.240 euro).

3. C.M.R. – vervoerde goederen

Ingevolge de C.M.R.-conventie bent u als vervoerder aansprakelijk tegenover de eigenaar of ladingbelanghebbende van de goederen die u vervoert. In de conventie wordt aansprakelijkheid beperkt tot +/- 10 € per kg lading. Deze waarborg dekt uw aansprakelijkheid voor het vervoer van alle soorten goederen waaronder temperatuurgecontroleerde ladingen, bulkgoederen (inclusief contaminatie), goederen vervoerd voor eigen rekening, verhuizingen en levend vee.

In uitbreiding op de aansprakelijkheid voorzien in de conventie verleent deze waarborg ook nog de volgende interessante dekkingen:

- Inning rembours
- Tussentijdse opslag en/of overslag
- Reddings-, opruimings- en vernietigingskosten
- Bagage van de chauffeur
- Onrechtmatige afhouding van vrachtpenningen ten gevolge van een gedekte schade
- Vervoer door onderaannemers
- Werkbare diefstalclausule
- Cabotage

4. Alle risico vreemd materiaal

Deze waarborg dekt het rollend materieel dat aan derden toebehoort, en niet gehuurd of geleasd is, wanneer het gesleept wordt door uw voertuig. Dit kan gaan om trailers, containerchassis, containers, flats, enz. De gedekte schade betreft alle risico’s, waaronder materiële schade, brand, diefstal, reddings-, opruimings- en vernietigingskosten en dit tot een bedrag van 44.625 € in eerste risico.

5. B.A. uitbating + B.A. nalevering

Deze verzekering dekt gebeurtenissen veroorzaakt door uw bedrijf, uzelf en uw aangestelden waardoor lichamelijke of stoffelijke schade wordt toegebracht aan derden.

Deze schade kan zich als volgt manifesteren:

- Tijdens het werk zelf
- Tijdens het gebruik van aan u toevertrouwde voorwerpen (zoals o.a. heftrucks)

In de waarborg is ook dekking voorzien voor uw aansprakelijkheid voor eigen heftrucks en voor toevallige garageactiviteiten (inclusief gebruik van een dieselpomp en wasstraat).

Tenslotte is de dekking rechtsbijstand eveneens verworven in deze waarborg.

Al deze afdelingen worden verzekerd voor een kapitaal van 1.239.467,62 € . Enkel voor de toevertrouwde voorwerpen geldt een limiet van 24.789,35 € en voor de dekking rechtsbijstand bedraagt de maximale tussenkomst 12.394,68 €.

Deze verzekering dekt gebeurtenissen veroorzaakt door uw bedrijf, uzelf en uw aangestelden waardoor lichamelijke of stoffelijke schade wordt toegebracht aan derden na uitvoering van het werk of na levering van de goederen. Deze afdeling wordt verzekerd voor een kapitaal van 1.239.467,62 € .

Als optie kunnen wij u, mits betaling van een kleine bijpremie, de waarborg beroepsaansprakelijkheid aanbieden.

6. Omnium trekker

 Volledige omniumverzekering in éérste risico voor een verzekerd bedrag van 25.000 € (hogere bedragen zijn mogelijk). Per schadegeval bedraagt de vrijstelling 1.250 €. Optioneel kunnen wij ook uw eigen opleggers in omnium verzekeren.

 7. Arbeidsongevallen

 Indien een chauffeur een werknemer is, wordt deze verzekerd tegen arbeidsongevallen conform de wet op de arbeidsongevallenverzekering.

Voor u als zelfstandig chauffeur geldt de waarborg “gemeen recht”. Dit houdt in dat u bij een ongeval zal worden vergoed zoals een werknemer en dit voor alle privé-en beroepsongevallen.

Deze vergoeding wordt gebaseerd op een jaarloon van 22.200 €.

Modaliteiten

 - Vrijstelling: indien bij een schade de waarborgen BA-auto, BA-onderneming (uitbating en na levering) of CMR betrokken zijn, geldt er een basisvrijstelling van 250 € per waarborg. Voor vreemd materiaal bedraagt de basisvrijstelling 400 €.
- Betaling via domiciliëring.
- 2 maanden voorschotpremie.
- Deze voorwaarden zijn geldig voor het verzekeringsjaar 2010.

Voor verdere specificaties verwijzen wij naar de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract. Contacteer ons gerust voor meer informatie.