NL FR

Hoe een transportvergunning aanvragen?

Hoe een transportvergunning aanvragen? Geschreven op 18-5-2016

Hoe een transportvergunning aanvragen?

Om een transportvergunning te kunnen bekomen moet de aanvraag voldoen aan enkele eisen op vlak van de inhoud en moet deze vervolgens aan de bevoegde instantie bezorgd worden.

 

Inhoud aanvraag

De aanvraag dient volgende zaken te omvatten: 

  • Een uittreksel uit het strafregister van de kandidaat-vervoerder en de vervoersmanager

  • De kentekenplaat van ieder motorvoertuig waarvoor een vervoersvergunning wordt aangevraagd

  • In het geval het om een vennootschap gaat: de publicaties in het Belgisch Staatsblad van de akten van de vennootschap

Verder is het steeds mogelijk dat de Directie Wegvervoer om bijkomende documenten verzoekt.

De aanvraag voor een vergunning dient ondertekend te worden door de kandidaat-vervoerder (in het geval het over een vennootschap gaat: de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder) of de vervoersmanager